بلاتكليفی 8 هزار كارمند عضو تعاونی مسكن وزارت جهاد كشاورزی

خبرگزاري فارس: اعضاي هيات مديره تعاوني مسكن كارمندان وزارت جهاد كشاورزي از بلاتكليفي 14 ساله حدود 8 هزار كارمند عضو اين تعاوني مسكن انتقاد كردند.

حسين قليچ‌خاني عضو هيات مديره شركت كاشانه تهران مهر سبز تعاوني مسكن كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در اين باره گفت: از سال 74 تا 76 در وزارت سابق جهاد سازندگي توسط محمدتقي امانپور و فروزش معاون و وزير وقت جهاد سازندگي در مناطق شمال تهران حدود 148 تا 150 هكتار در منطقه مرادآباد پونك و 50 هكتار در سوهانك زمين به اعضاي تعاوني مسكن كارمندان جهاد سازندگي واگذار شد كه با وجود اينكه اكثر اين اعضا داراي سند رسمي منگوله‌دار هستند اما تاكنون در يك بلاتكليفي طولاني به سر مي‌برند.
وي افزود: گرچه طبق دستور برخي مقامات عالي‌رتبه نظام دامنه‌هاي جنوبي البرز مشرف به شمال تهران بايد صرفا درختكاري و تبديل به فضاي سبز عمومي شود، اما متاسفانه برخي از دستگاه‌ها مانند دانشگاه آزاد و برخي نمايندگان ادوار مجلس در ارتفاع بيش از 1800 متر اقدام به ساخت و ساز كرده‌اند و اكنون كه نوبت به كارمندان جهاد سازندگي سابق شده اجازه ساخت و ساز نمي‌دهند.
قليچ‌خاني افزود: با وجود اينكه در كارگروه مسكن كه به دستور رئيس جمهور در پي نامه به مقامات ارشد كشور تشكيل شد، دستور داده شد كه به جاي ساخت و ساز در اين مناطق زمين معوض به اعضاي تعاوني مسكن در يك منطقه ديگر داده شود اما تاكنون هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
وي افزود: با وجود اينكه زمين‌ها چند هكتاري در خود تهران در منطقه شرق و ساير مناطق شناسايي شده اما بعد از 14 سال انتظار به اعضاي تعاوني مسكن مي گويند، در منطقه مهرآباد رودهن،بومهن و مهرشهر كرج زمين معوض تحويل داده شود، اما تاكنون در اين زمينه نيز اقدام مناسبي صورت نگرفته است.
قليچ‌خاني از بلاتكليفي اعضاي شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي انتقاد كرد و گفت: اكثر كارمندان جهاد در زمان جنگ تحميلي در جبهه‌ها همپاي سپاه و بسيج خدمت و مبارزه كرده‌اند و اكنون نبايد بين برخي افراد سپاه و جهاد تمايز قائل شوند.
همچنين سيد محمود مير افضلي ديگر عضو هيئت مديره اين تعاوني مسكن گفت: گرچه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با اعطاي مجوز توريستي - تفريحي به جاي مسكوني در اين زمين‌ها موافقت كرده بود اما طبق مصوبه كارگروه مسكن استان تهران آن هم لغو شد از طرفي مجوز ساخت و ساز در اين زمين‌ها كه در ارتفاع بيش از 1800 متر است نمي‌دهند از طرفي اجازه طرح شكايت اعضاي تعاوني مسكن در محاكم قضايي داده نمي‌شود.
ميرافضلي افزود: همچنين متاسفانه اجازه برگزاري جلسه رودرو بين اعضاي تعاوني مسكن و مسئولان وزارت جهاد كشاورزي و ساير مسئولان ذي‌ربط داده نمي‌شود در مورد زمين معوض كه خود اعضاي كارگروه براي 3 منطقه اراضي 400 هكتاري طاهرآباد بومهن، قسمتي از زمين‌هاي 500 هكتاري ماهدشت كرج و زمين 100 هكتاري پلاك 30 مهرآباد رودهن تعيين شده بود اما زمين معوض در اين مناطق نيز داده نشده است.
وي افزود: از طرفي به شهرداري تهران دستور داده شده كه در زمينه‌هايي متعلق به افراد است درخت كاشته شود بدون اينكه از مالكان اين زمين‌ها كه داراي سند رسمي است اجازه گرفته شود.
از طرفي به خاطر شرايط كنوني سياسي اجازه هيچ گونه تجمع به اعضاي تعاوني مسكن داده نمي‌شود.
ميرافضلي افزود: اعضاي اين شركت تعاوني حدود 8 هزار نفر هستند در سال 74 براي هر متر مربع هزار تومان از افراد دريافت شده است و در مجموع بين 2 تا 3 ميليارد تومان پول از افراد اخذ شده است.
ميرافضلي تاكيد كرد: طبق بند «ج» بخشي از اعضا كه زمين دريافت كرده‌اند و طبق قانون به هر كارمند دولت يك قطعه زمين دولتي اختصاص مي‌يابد اما در مورد اعضاي اين شركت تعاوني مسكن مي‌گويند، چون در منطقه مرادآباد يا سوهانك زمين گرفته‌اند لذا زمين دولتي اختصاص نمي‌يابد.
وي افزود: همچنين كارشناس ارشد وزارت مسكن و شهرسازي در جلسه كميسيون تعيين حريم شهر اظهار داشت كه زمين معوض بدهند و يا در همان محل اجازه ساخت و ساز بدهند كه از 27 مرداد سال جاري تاكنون اين دستور بدون اجرا مانده است.
ميرافضلي افزود: تحليل ما اين است كه هم دولت در زمينه مشكل تعاوني مسكن كاركنان وزارت جهاد كشاورزي مطلع است و هم اختيارات كامل دارد اما متاسفانه پيگيري دو هزار ساعته اعضاي تعاوني مسكن هنوز ره به جايي نبرده است.
همچنين احمد رحماني ديگر عضو اين تعاوني مسكن در پاسخ به اين سوال كه چگونه درخواست اجازه ساخت و ساز در ارتفاع بيش از 1800 متر مي‌كنيد گفت: در منطقه سعادت آباد علي‌رغم وجود قانون ممنوعيت ساخت و ساز در ارتفاع بالاي 2 هزار متر برج‌هاي مسكوني ساخته شده همچنين زمين‌هاي ياد شده در سال 74 به اعضاي تعاوني مسكن واگذار شده كه در آن زمان ممنوعيت ساخت و ساز در ارتفاع بيش از 1800 متر وجود نداشته است.
وي افزود: اگر اعضاي تعاوني مسكن آموزش و پرورش، قوه قضائيه ، بسيج و سپاه وارتش اجازه ساخت و ساز در ارتفاع بيش از 1900 متر دارند چرا جهادگران سابق جهاد سازندگي اين اجازه را نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاري فارس، متاسفانه تعداد قابل توجهي از كارمندان وزارتخانه‌هاي مختلف از جمله وزارت جهاد كشاورزي با وعده برخي از مديران قبلي در شركت‌هاي تعاوني مسكن ثبت نام كرده و به آرزوي خانه‌دار شدن سرمايه اندك از حقوق كارمندي خود را در اين شركت تعاوني واريز كرده‌اند كه متاسفانه به دليل سوء نظارت مسئولان ذي‌ربط در بخش تعاون اكثر اعضا دچار سرخوردگي و ورشكستگي شده و نه تنها به زمين و مسكن نرسيده‌اند بلكه حالت نارضايتي در اكثر اعضاي اين شركت‌هاي تعاوني ايجاد شده است.
بنابراين گزارش، عده‌اي از اعضاي تعاوني مسكن سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري از زيرمجموعه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي از سال 1359 در منطقه دارآباد زمين دريافت كرده‌اند كه تاكنون با گذشت بيش از 29 سال هنوز به زمين و مسكن نرسيده‌اند.
بنابراين گزارش همچنين حدود 4هزار نفر ديگر از كارمندان وزارت جهاد كشاورزي از سال 64 عضو تعاوني مسكن شهرك زيتون در منطقه سرخه‌حصار شرق تهران شده‌اند كه با وجود اينكه اسناد مالكيت رسمي در اختيار دارند به خاطر اختلاف وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست بر سر ملي بودن و منطقه حفاظت شده شكارگاه سلطنتي ناصر الدين شاه اجازه ساخت و ساز نمي‌دهند و از 4000 كارمند آن زمان حدود 80 نفر تا كنون از دنيا رفته ولي به زمين و مسكن نرسيده‌اند.

نوشته شده توسط حبیب اله بهرامی بیرگانی  | لینک ثابت |